Premium Kobe Beef
&
Wagyu

ยินดีต้อนรับ ร้านเนื้อ
Tajimaya

100กว่าปีที่แล้ว ทะจิมะยะได้เปิดเป็นร้านแรกในเมืองโกเบและ
ขายเนื้อวากิวอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่น

ความมุ่งมั่น Tajimaya

คุณภาพสูง

บริการลูกค้า

ธุรกิจต่างๆ

ธุรกิจในประเทศไทย

การขายส่งวากิว

ธุรกิจร้านอาหาร

การค้าขายและจัดส่งเนื้อวากิว

Tajimaya Yakiniku

Cenrtral World

Tajimaya Shabu

Siam Square One

PAGE TOP