Premium Kobe Beef
&
Wagyu

ยินดีต้อนรับ ร้านเนื้อ
Tajimaya

100กว่าปีที่แล้ว ทะจิมะยะได้เปิดเป็นร้านแรกในเมืองโกเบและ
ขายเนื้อวากิวอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่น

ความมุ่งมั่น Tajimaya

คุณภาพสูง

บริการลูกค้า

ธุรกิจต่างๆ

ธุรกิจในประเทศไทย

การขายส่งวากิว

ธุรกิจร้านอาหาร

การค้าขายและจัดส่งเนื้อวากิว

Tajimaya Yakiniku

Cenrtral World

Tajimaya Shabu

Cenrtral World

Tajimaya Shabu

Siam Square One

PAGE TOP