สั่งสินค้า

ชื่อ-นามสกุลจำเป็น
ที่อยู่จำเป็น
เบอร์โทรติดต่อจำเป็น
อีเมล์จำเป็น

อีเมล์(ยืนยัน)จำเป็น
*พื่อตรวจสอบข้อมูลกรุณากรอกอีเมล์อี่กครั้ง

เพิ่มเติม

รายการสินค้า

สามารถสั่งสินค้าได้ไม่เกินอย่างละ 99 ชิ้น

HITACHI WAGYU BEEF

HITACHI WAGYU BEEF STRIP STEAK About300~400g 3,300THB/kg
HITACHI WAGYU BEEF RIBEYE STEAK About500~600g 2,990THB/kg
HITACHI WAGYU BEEF BRISKET SLICE About100~200g 1,300THB/kg
HITACHI WAGYU BEEF CHUCKROLL SHABUSHABU About300g 1,990THB/kg
HITACHI WAGYU BEEF RUMP DICE STEAK About180g 1,990THB/kg
HITACHI WAGYU BEEF CLOD SLICE About300g 990THB/kg


 
PAGE TOP