สั่งสินค้า

ชื่อ-นามสกุลจำเป็น
ที่อยู่จำเป็น
เบอร์โทรติดต่อจำเป็น
อีเมล์จำเป็น

อีเมล์(ยืนยัน)จำเป็น
*พื่อตรวจสอบข้อมูลกรุณากรอกอีเมล์อี่กครั้ง

เพิ่มเติม

รายการสินค้า

สามารถสั่งสินค้าได้ไม่เกินอย่างละ 99 ชิ้น

A4 Wagyu

Brisket Shabu-Shabu (300g 600THB)
Chuckroll Shabu-Shabu (300g 750THB)
Yakiniku (300g 850THB)
Ribeye Steak (300g 1,200THB)
Strip Loin Steak (300g 1,300THB)


 
PAGE TOP